KAPSAMI VE TARAFLAR

İş bu sözleşme TTyazilim.com tarafından sağlanan ürün/hizmetleri teknik özellikleri dahilinde belirtilen süre kadar tarafın hizmetine sunduğunu belgeler niteliğindeki işbu sözleşme taraflarca mutabık kalınarak imzalanacaktır.

Bu sözleşmede ürün/hizmeti satın alan  ALICI, sistemi hazırlayan ve satışa sunan ise 

TTyazilim.com olarak adlandırılacaktır.

ALICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit ve hakaret içeren, taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, foto, video veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini ve yayınlamayacağını,

ALICI, iş bu ürün/hizmeti kişi veya kurumların telif haklarına aykırı olan, fikir ve/veya sanat eserlerine ait  hiçbir içerik yayınlamayacağını,

ALICI, virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri sisteme yerleştirmeyeceğini, iletmeyeceğini, site üzerinde lisanssız yazılımlar,eklentiler (v.b) hack, warez ya da pornografik içerikler barındırmayacağını,

ALICI, bu sistem veya siteyi kullanarak herhangi bir bilgisayar yazılımı / aracı vasıtasıyla elektronik bir yayına ya da bir kullanıcıya saldırı, kopyala, hack, engelleme gibi işlemler yapmayacağını,

ALICI, siteye üye olan kullanıcıların kişisel bilgilerini kendi izinleri olmadan kullanmayacağını, bunları izinsiz kullanması durumunda oluşabilecek hukuki ve mali sorumlulukları peşinen kabul edeceğini,

ALICI, sitede yapılan yorumlardan, yorumları onaylama yetkisine sahip olmasına istinaden  kendisinin sorumlu olduğunu, yorumlarla ilgili doğabilecek herhangi bir hukuki ve mali uyuşmazlıklarda muhatabın kendisi olduğunu, bu nedenle, hukuki herhangi bir durum söz konusu olduğunda müdahale edilebilmesi için sitenin künyesini sürekli olarak güncel tutacağını,

ALICI, TTyazilim.com dışında tema bölümü ve veri tabanında yapacağı değişiklik ya da müdahaleler sonucunda meydana gelebilecek tüm oluşumlardan dolayı sorumlu olacağını, söz konusu zararın giderilmesi hususunda TTyazilim.com tarafından ücreti karşılığında müdahale yardım talebinde bulunabileceğini,

ALICI, yazılımın şifreli dosyalarını illegal yollarla decode edip başkalarının ulaşımına ya da kullanımına izin vermek ile hukuki ve maddi yaptırımlara maruz kalabileceğini,

ALICI, sitenin alt yapısını, yazılımına dahil tüm unsurları “oldukları gibi” sağladığını ve web sitesi hakkında veya web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamadığını, web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılabilir unsurların yalnızca kendisinin sorumluluğunda olduğunu,

ALICI, kendisi veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak TTyazilim.com ’ın  sorumlu olmadığını, şimdiden hür iradesiyle koşulsuz ve kayıtsız şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

TTYAZILIM HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TTyazilim.com , PHP programlama dili ile yazılmış özgün firma ve şehir rehberi sistemini, sözleşme tarihinde firmarehberiscripti.com web sitesinde belirtilen, demo olarak yayınlanan yapı ve özellikleriyle ALICI’ YA teslim eder.

TTyazilim.com , firma rehberi scripti için eğer mevcut değilse, önceden özellikleri belirtilmiş, tarafların ücreti noktasında karşılıklı mutabakat sağladığı hosting alt yapısını temin eder.

TTYAZILIM TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

Yazılım kurulum işlemi yapıldığında kişi/şirket/sahibinin domain adresine süresiz olacak şekilde lisanslanır.

TTyazilim.com , ürün/hizmet satın alınmasını müteakip 1 (bir) takvim yılı (365 gün) itibariyle ücretsiz standart teknik destek hizmeti sunar.

Standart teknik destek hizmeti;  varsayılan  kodlar üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı halde ve sorunun hosting kaynaklı olmadığı durumlardaki  hata ve aksaklıkları kapsar.

ALICI kasten ya da yapılmaması gerekli olan ürün/hizmet müdahalesi dışında gelişebilecek ve sistemin akışını engelleyen sorunların yalnızca teknik destek ve uzman kişilerce çözüme ulaştırılması sağlanmalıdır.

Mevcut sistem üzerine ilave edilmesi talep edilen modül ve eklentileri ekstra ücret talep ederek hazırlar ve belirtilen zamanda yayında olan sisteme entegre eder.

Sistemin satın alınmasından sonraki süreçte 1 yıl (365 gün) tamamlanmadan TTyazilim.comve ALICI’nın karşılıklı anlaşma sağladığı ücret mukabilinde tarafların kabulü sonrası teknik destek hizmetini sürdürür(uzatır). 

Yıllık sözleşmeden sonraki her yıl mevcut kullanılan yazılım teknik destek ve bakım ücreti müşterinin onayı doğrultusunda belirlenecek şekilde ücretlendirilir.

Kullanıcı yazılımı farklı sunucu firmasından kullanıyorsa yıllık bakım ve teknik desteği isteğe bağlı olarak tercih edebilir.

Yazılım için sonradan ücreti karşılığında domain değişikliği yapılabilir.

Bir üst paketlere geçişlerde firmalar veritabanında herhangi bir veri kaybı yaşanmaksızın yazılımlar arasındaki ücret farkı belirlenerek yazılım yükseltme işlemleri yapılabilir.